Contact: 06-54625346
info@mkbv.nl
Gezond in BedrijfTips en ToolsMKB Verzuimservice

Gezond in Bedrijf

Uw bedrijf kan veel geld besparen met onze QUICKSCAN! Probeer het eens.

Meer

Tips en Tools

Lees onze tips en tools waarmee u het verzuim zelf kunt aanpakken.

Meer

MKB Verzuimservice

U betaalt pas wanneer u er gebruik van maakt! Bekijk onze diensten.

Meer

Visie op verzuim

U heeft de regie en wij pakken de koe bij de horens. Bekijk de ervaringen van onze klanten!

Meer

Arbeidsdeskundig onderzoek

Waarom zou ik een arbeidsdeskundig onderzoek laten doen?

Een arbeidsdeskundig onderzoek geeft duidelijkheid over de mogelijkheden van een medewerker te re-integreren in eigen of ander werk. Is werkhervatting mogelijk, en zo ja, kan dit binnen de eigen organisatie? Of moet er een nieuwe werkgever worden gezocht?

Wanneer duidelijk is wat de mogelijkheden zijn, wordt een advies opgesteld. De arbeidsdeskundige adviseert over mogelijkheden om het eigen of ander werk te hervatten. Daarnaast over mogelijkheden die er zijn binnen en/of buiten de organisatie.

Wanneer laat u een arbeidsdeskundig onderzoek doen?

In de volgende situaties kan een arbeidsdeskundig onderzoek zinvol zijn:

  • een medewerker is (langdurig) ziek en geeft aan het werk niet meer te kunnen doen
  • niet duidelijk is of een zieke medewerker in de toekomst het werk weer zal kunnen doen
  • de re-integratie verloopt moeizaam en de reden daarvoor niet helemaal duidelijk is
  • het (eind)doel van de re-integratie is onduidelijk

Maar ook wanneer u een re-integratieadvies nodig heeft bij terugkeer in het eigen werk, kan een onderzoek zinvol zijn.

Hoe gaat een arbeidsdeskundig onderzoek in zijn werk?

Het onderzoek gaat als volgt:

De gegevens nodig voor het doen van het onderzoek worden opgevraagd, verzameld en bestudeerd.
Vervolgens wordt er een afspraak gemaakt met de medewerker en de leidinggevende.
Met de bedrijfsarts wordt contact opgenomen voor nadere informatie.
Er vindt, indien relevant, een werkplekonderzoek plaats.
Indien nodig wordt er contact opgenomen met andere betrokkenen .
Een conceptrapport wordt opgesteld. Dit rapport wordt naar werkgever en werknemer gestuurd. Het conceptrapport wordt met werknemer en werkgever besproken voor nadere toelichting.
Het definitieve rapport wordt opgeleverd.

Wilt u een arbeidsdeskundig onderzoek aanvragen?  BEL NU VOOR EEN AFSPRAAK

Share
Share